Košík:
...

Suchá ražba - slepotisk

Suchá ražba slepotisk, suchá pečeť

R1 Suchá pečeť s ocelovou raznicí

R2 Suchá pečeť s bronzovou raznicí

R3 Suchá pečeť s měděnou raznicí pro jemnější kresbu

R3.1 Měděná raznice - razící plošky pro suchou pečeť R3

R4 Vypalovací raznice do kůže a plastů pro cejchování s vlastním logem (designem)

R5 Horká ražba - vypalovačka do kůže, dřeva a kartonu, vlastní grafický návrh, 350W

R6 Cejchovačka (vypalovačka) s vlastním návrhem na plyn

R8 Hotstampingový lis pro horkou ražbu (termoražbu) a vypalování 420W - vlastní design

R8.1 Držák a odvíječ hotstampingových fólií k lisu R8 80mm

K1-K2 Kufřík pro uschování a přenášení pákové raznice pro suchou ražbu

PS Pečetící sada s razidlem, vosky a kalíškem

PS2 Pečetidlo (razidlo) do vosku mosazné - ozdobná tiskací písmena abecedy

PS3 Pečetní razítko do vosku s písmeny abecedy - ručně psané znaky abecedy

PS4 Voskové pečetidlo mosazné - s nápisem

Pečetní vosk různé barvy k pečetidluR1 Suchá pečeť s ocelovou raznicí

Údržba ocelové raznice - dokument .pdf ke stažení zde


Dle Vašeho návrhu vyrobíme oboustranné raznice pro suchou ražbu do papíru. Raznice budou dodány zasazené v ruční pákové raznici pro pohotovou a okamžitou aplikaci na jakýkoli dokument. Raznice je kruhová a pro realizaci svých grafických přestav můžete využít celou její plochu o průměru 40mm, do které bude 2D předloha precizně vygravírována. Suchá ražba je trojrozměrný ochranný tiskový prvek, sloužící k nepadělatelné, nekopírovatelné a nepřenosné identifikaci dokumentů na základě svého trojrozměrného motivu, který je patrný z lícové i rubové strany tiskopisu. Více podrobností o technice suché ražby najdete pod ukázkovými obrázky.
Před představením techniky, kterou používá reliéfní razítko si dovolíme upozornit na dvě důležité skutečnosti, které odlišují naši produkci 3D razítek od konkurenčních produktů:

    I.    většinou je nabízena výroba 3D raznic z plastu a to z pochopitelných důvodů - ceny. Plast nabízí široké možnosti levného a rychlého opracování a dostanete na první pohled produkt s vynikajícím poměrem výkon/cena... Plast však dle našeho názoru nesplňuje základní požadavky na kvalitu a raznice se při používání poměrně rychle opotřebovává a zamýšlený efekt zkrášlení a luxusního dojmu je opakovaným použitím postupně degradován. Plastové razítko je možné dlouhodobě používat pouze na papíry s malou gramáží; při vytváření reliéfních otisků do hrubého papíru či jiných materiálů (kůže) enormě narůstá tlak na razné desky a dochází k rapidnímu opotřebení razných ploch. Plast zkrátka nezapře vlastnosti dané svým názvem a jednotlivé kontury při opakovanému vystavení tlakům začnou "uhýbat". Z těchto důvodů nabízíme výrobu jen a pouze ocelových plastotypů, jejichž životnost je takřka neomezená a dovolují ražbu do papírů libovolné gramáže, kůže nebo i do velmi tenkých hliníkových plechů. Někde mezi plastovými a ocelovými raznicemi se kvalitativně pohybují raznice vyrobené z hořčíku nebo mosazi. Plastotyp vyrobený z oceli však vykazuje nejlepší parametry...

    II.    ne všichni výrobci reliéfních razítek umí na raznici přenést vaši konkrétní grafickou vizi včetně Vašich speciálních grafických symbolů; vygravírují vám pouze specifikovaný řetězec znaků. My Vám na raznici přeneseme jakýkoli grafický motiv přesně tak, jak bude vektorově popsán ve vámi zaslaném souboru (Corel CDR) nebo vektorové podklady vytvoříme dle Vašich představ z jednotlivých dodaných grafických komponent. Jediným limitujícím parametrem je rozlišení, které je pochopitelně omezeno díky tomu, že ražba musí mít stanovenou hloubku.

Pozice obrázku na archu - dokument .pdf ke stažení zde


Technika nazývaná suchá ražba má mnoho nepříliš technologicky odlišných variací a proto se také dá pojmenovat mnoha synonymy. Mezi nejčastější označení patří také slepotisk, suchý tisk, ale také další slovní spojení, které přímo vyjadřují technický postup: embossing, reliéfní ražba, plastický znak, plastický vodoznak... Slepotisk je tedy technika využívající tisku bez použití barvy metodou vytlačením raznice do papíru eventuálně jiného materiálu vhodné tloušťky.


Slepotisk se jeví jako velmi zajímavá alternativa zabezpečení dokumentů a značení listin, neboť jeho napodobení je velmi obtížné. Reliéfní otisk není možné nikterak naskenovat a nedá se prakticky ani odstranit např. vyžehlením. Oproti užití bezpečnostních samolepek s hologramovými vzory skýtá slepotisk čtyři zásadní výhody:


1. Ruční páková raznice Vám na jakýkoli papír vyrazí pečeť a to prakticky bez omezení počtu aplikací; nemůže se tedy stát, že vám dojdou samolepky jako u zajištění pomocí hologramových bezpečnostních štítků.


2. I sebešikovnější falzifikátor nebude schopen přenést (odlepit, vystřihnout...) slepotisk z jednoho dokumentu a přenést jej na druhý, neboť to jednoduše není možné...


3. Suchý tisk nepoužívá barvu a po aplikaci na dokument ani barvu tiskopisu v místě ražby nemění. Díky tomu do grafické kompozice dokumentu výrazně nezasahuje. Hologram je naopak vhodné použít na tiskopisech, kde je jeho viditelná prezence žádoucí.


4. V návaznosti na výše uvedený bod 3, kdy je velmi žádoucí, aby ražba graficky nanarušovala označované dílo, můžeme využít slepotisk jako vodoznak. Míra viditelnosti ražby je totiž snadno kontrolovatelná tlakem na páku při aplikaci slepotisku. Čím menším tlakem provedete ražbu, tím méně rušivý bude 3D element tisku. Přitom bude stále dobře patrný.


Suchá ražba je tedy zajišťovacím prvkem dokumentu proti padělání, která využívá technologii tvorby 3D obrazu grafického loga a textů reliéfním tiskem - vtlačením vygravírované raznice proti jejímu zrcadlově hloubenému protějšku přes označovaný dokument. Prolis může být vytvořen v papíru různých gramáží - užití velmi tenkých či velmi hrubých tiskových materiálů bude vyžadovat nalezení vhodné síly na páku raznice.


Návrh vzhledu raznice se prakticky neliší od návrhu jednovrstvého hologramu. Grafický podklad musí být zaslán ve vektorové podobě a na jeho základě budou do oceli vygravírovány obě lícující raznice pro plastický ocelotisk. Ty pak obdržíte usazené v precizním pákovém lisovacím mechanizmu.


Vyjmutí a otočení razniceSpodní i dolní (pozitivní i inverzní) část raznice je možné jednoduchým způsobem demontovat z pákového razidla, podle potřeby natočit a usadit zpět. Tuto možnost využijete zejména k nastavení tisku na horní anebo spodní okraj dokumentů podle požadavků vašich tiskopisů. Stejně tak může vyvstat nutnost razítkovat doprostřed levého nebo pravého okraje stránky, což je díky popsané možnosti stejně dobře řešitelné.


Vyzkoušejte také kombinaci suché ražby do předvyrobeného hologramu


Cena razítka včetně vytvoření vaší raznice:   4.000 Kč bez DPH


R2 Suchá pečeť s bronzovou raznicí

Nejlevnější varianta suché pečetě využívající bronzovou raznici a kompaktní lehce přenosný razný mechanismus. Oproti ocelové raznici je bronzová pochopitelně o něco méně odolnější, ale při vytlačování pouze do papíru je její životnost takřka neomezená. Co se týče jemnosti kresby, kterou můžete použít v grafickém návrhu pro gravírování bronzového razidla, je možné je z tohoto hlediska považovat za rovnocenné. Rozdíl spočívá v hloubce gravírování, která je u bronzové matrice menší (nejmenší je z důvodu dosažení největšího rozlišení u měděné raznice). Jestliže požadujete velmi výrazný reliéf anebo ražbu do tlustých či tuhých materiálů, bude se nejlépe hodit raznice ocelová. Gravírování do bronzového kopyta je sice plytší, zato je prosté zkosených náběhových hran jednotlivých vyřezaných linií. Tento fakt působí velmi příznivě při otlačování razidla do tenkých materiálů, zejména do papíru, kde ražba vypadá i při menší hloubce gravírování velmi přesně ohraničená a reliéf je výrazný (viz poslední obrázek).


Pozice obrázku na archu - dokument .pdf ke stažení zde

Lisovací mechanismus je koncipován tak, aby jej bylo možné bez problémů přenášet. Jak je patrné z fotografií produktu, je vlastní pár komplementárních raznic vyjímatelný a pokud jich tedy budete mít více, stačí Vám přenášet pouze jeden pákový adaptér; výměna je dílem okamžiku.

Pro úplnější srovnání s dalšími dvěma typy suché ražby, tedy ocelové a měděné raznice je nutné sumarizovat toto: bronzovou raznici není možné otáčet. Orientace (aplikace na horní, spodní, pravý nebo levý okraj papíru) musí být specifikována při objednání a následně ji nepůjde měnit. V tomto se neliší od slepotisku s měděnou matricí. Naopak totu možnost nabízí systém s matricí ocelovou. Průměr bronzového kruhové plotny pro gravírování je 40 mm, tedy stejný jako v případě typu ocelového. Za nejuniverzálnější typ raznice je považována ocelová z důvodu možnosti otisku do nejširší škály (zejména tloušťky a tuhosti) materiálů; při ražbě do papíru běžné gramáže však nesmíte použít příliš velkou sílu na páku razícího mechanismu, neboť by mohlo dojít k potrhání papíru. Tento jev je daný hlubokým reliéfem razidla, který je nutný jako rezerva pro eventuální ražbu do hrubých listů. Popsané neplatí pro slepotisk bronzový a měděný, u kterých je možné vždy použít plné síly na páce bez rizika aberací v místě otisku. Bronzová raznice se dá se zaručeným výsledkem aplikovat pouze do papíru s gramáží maximálně 80g/mxm, což je běžný kancelářský papír. Výsledky otisku do papíru gramáže 120g/mxm jsou pouze uspokojivé a v případě vyšších gramáží již nepoužitelné. Ostatní dva srovnávané systémy zde uspějí; ocelový díky hloubce motivu a měděný díky výrazně vyšší přítlačné síle dané velkou pákou robustního tiskového mechanismu.

Hmotnost výměnného bloku raznice činí cca 140 g. Hmotnost pákového mechanismu bez zasunuté raznice je 200g.

Pro grafický návrh tohoto typu suché pečetě platí stejná pravidla jako pro varianty s jinými typy raznic, tedy vektorově popsaný grafický návrh (COREL apod.). Na ploše raznice můžete použít jak texty, tak libovolné grafické obrazce.


Vyzkoušejte také kombinaci suché ražby do předvyrobeného hologramu

Cena razítka včetně vytvoření vaší raznice:   3.000 Kč bez DPHR3 Suchá pečeť s měděnou raznicí pro jemnější kresbu

Údržba měděné raznice - dokument .pdf ke stažení zde

Některé uživatelské grafické náměty určené pro plastický tisk pomocí slepotisku obsahují příliš drobné detaily a není je možné vygravírovat do ocelové raznice. Důvodem je nutnost použití masivnějšího nástavce obráběcí frézy pro gravírování ocele. U graficky detailnějších předloh je nutné zvolit druhou variantu pákového razícího lisu a jiný materiál pro přípravu raznice samotné. Jako vhodný materiál se z hlediska snadného obrábění a dlouhé životnosti jeví měď. Na měděnou plochu raznice přeneseme i ty nejjemnější linie a drobné texty Vašeho námětu.


Ke správnému vyražení jemných linií na plochu razítkem označovaného papíru je nutné vyvinout větší tlak na lis, než v případě ocelových razítek, neboť raznice pro vyšší rozlišení nemůže být vzhledem k hustotě detailů vyryta do takové hloubky a prohlubně jsou plytší. Právě z důvodu nutnosti vyšších lisovacích sil je tato varianta raznice osazena v odlišném razícím stroji, který je pro snadné používání vybaven oproti první variantě značně prodlouženou raznou pákou. Celkově je konstrukce ručního lisu masivnější povahy; je vyroben z litiny a na stole se Vám neztratí. Poctivé provedení je na místě neboť k dokonalému otištění detailní a jemné grafiky do vysokogramážních papírů (>250g/m2) vyžaduje ráznější přitlačení páky. Průměr raznice je 45mm (tisknutelná plocha má průměr 40mm), rozměry pákového lisu činí 195mm na délku, 85mm na šířku, 140mm na výšku a délka páky je 215mm. Měděná raznice R3 jako jediná umožňuje také výrobu čtvercové lisovací plotny o rozměru 40x40mm, která je mimořádně vhodná pro ražbu loga, které by se jinak na kruhovém formátu muselo zmenšit. Hmotnost razidla jest bezmála 5 kilogramů.

Pozice obrázku na archu - dokument .pdf ke stažení zde

Pro návrh tohoto typu suché pečetě platí stejná pravidla jako pro výše uvedenou variantu s ocelovou raznicí, tedy vektorově popsaný grafický návrh (COREL apod.). Na ploše raznice můžete použít jak texty, tak libovolné grafické obrazce. Nutnost provedení raznice v mědi z důvodu vysokého rozlišení návrhu je možné posoudit až po zhlédnutí Vámi zaslaného návrhu. Pro představu doporučujeme podrobněji prohlédnout fotografii raznice u výše uvedeného ocelového plastotypu; např. u nahuštění písmen "Ostrava" je patrné dosažení limitu rozlišení tohoto typu raznice. Menší velikost písma již vede k nutnosti výroby razítka měděného. Naopak pod tímto textem si můžete všimnout vzorové fotografie otištěného razítka města Ústí nad Orlicí provedeného v měděné raznici; zde jsou patrné mnohem jemnější linie např. mezi střechou a hradbami, s jejichž podáním nemá tato technologie problémy.


Vyzkoušejte také kombinaci suché ražby do předvyrobeného hologramu

Cena razítka včetně vytvoření vaší raznice:   5.600 Kč bez DPHR3.1 Měděná raznice - razící plošky pro suchou pečeť R3

Nové měděné razící plošky s vlastní grafikou sloužící jako náhrada za vaše staré razící plošky v razícím strojku R3, pro obměnu raženého reliéfu bez nutnosti nákupu kompletního nového strojku. Tato cenově výhodná alternativa aktualizace stávající suché pečetě je vhodná především pro ty, kteří mají ve své staré měděné raznici neaktuální údaje - adresa, rok, staré logo, popř. nedopatřením poškodili stávající motiv. Strojek R3 je prakticky nesmrtelný a díky této alternativě ušetříte nemalé prostředky za jeho výměnu. Grafika je do mědi speciální metodou lepnána, nikoliv gravírována, což umožňuje mnohem větší jemnost grafiky a dosažení malých detailů.


Razící plošky nabízíme s instalací nebo bez instalace. Pro variantu s instalaci zašlete na naši adresu bezpečně zabalenou stávající suchou pečeť R3 a my vám v ní vyměníme razící plošky. Druhou variantou je samoinstalace. Pro instalaci nových měděných plošek se používá kyanoakrylátové lepidlo - kvalitní sekundové lepidlo. Razné plošky možno vyrobit i pro vlastní lis.


Cena:   3.500 Kč bez DPHR4 Vypalovací raznice do kůže a plastů pro cejchování s vlastním logem (designem)

Cejchovací (vypalovací) raznice na míru s vlastním návrhem - logem, emblémem, grafikou či jen textem o maximálním rozměru 50x20mm či 30x30mm. Váš motiv je zakázkově vyfrézován do mosazi a takto vzniklá mosazná raznice je připojena k mikropájce s regulací teploty jakožto vypalovací hrot. Mikropájka disponuje regulací od 200 - 450°C, na samotné raznici jsou teploty v rozmezí 100 - 200C. Nahřátí je relativně rychlé - cca 1min. Teplota raznice je dostatečná pro vypalování do kůže - například pro vypálení loga, do plastů, je ideální pro originální zapečetění všech plastových PP/PVC/PE pytlů, vhodné také pro horkou ražbu - tzv. hotstamping. Možno použít i pro značkování zvěře. Pro vypalování do dřeva doporučujeme zvolit naši výkonnější a pokročilejší variantu R5 horké ražby - 350W (50x70mm).


Dodané podklady pro výrobu razítka musí být ve vektorové grafice (křivkách) ve formátu *.AI, PDF, EPS, CDR a to v přesné velikosti raznice. Nejmenší doporučená tloušťka čar je 0,5mm.
Pokud neovládáte grafický software, grafické podklady vám, dle vaší představy, vyrobíme (za malý příplatek).

 • Napájení: AC 230V
 • Regulace mikropájky: 200 - 450°C
 • Výkon mikropájky: 60W
 • Délka kabelu: 135cm


 • Cena včetně vašeho loga:   2.800 Kč bez DPH  R5 Horká ražba - vypalovačka do kůže, dřeva a kartonu, vlastní grafický návrh, 350W

  Vysoce výkonná vypalovací (cejchovací) raznice s Vaším vlastním návrhem - logem, emblémem, grafikou či jen textem o maximálním rozměru 50x70mm (lze i menší). Váš motiv je zakázkově vyfrézován do mosazi a takto vzniklá mosazná raznice je přišroubována k topnému elementu vysoce výkonné pájky s dvěmi mohutnými topnými tělesy.
  Pájka je celokovová, bytelné konstrukce, vybavená průmyslovou jednotkou pro řízení teploty se zpětnou vazbou díky vloženému termočlánku v topném elementu. Vypalovačka disponuje přesnou regulací teploty už od 40°C s maximální teplotou až 400°C, která dokáže rozžhavit zlatou mosaznou raznici až do hněda. Rukojeť raznice je potažena příjemným měkkým polstrováním. Váha vypalovačky činní pouhých 1.1kg. Přívodní kabel se připojuje ze zadní části v místě displeje. V případě potřeby ho lze po dosažení potřebné teploty odpojit a jít vypalovat mimo dosah přívodní šňůry díky vysoké teplotní setrvačnosti topného elementu.


  Nahřátí je relativně rychlé - cca 2min.
  Teplota raznice víc než dostatečná pro vypalování do kůže - například pro vypálení loga do kožených peněženek, opasků, brašen, kabelek, ideální do dřeva - například palety, dárkové dřevěné bedýnky - doutníky, cigarety a další, vhodná také do plastů, je ideální pro originální zapečetění všech plastových PP/PVC/PE pytlů, vhodné také pro horkou ražbu - tzv. hotstamping. Ideální i na vypalování do kartonových krabic. Možno použít také pro cejchování dobytka a další aplikace.
  Dodané podklady pro výrobu razítka musí být ve vektorové grafice (křivkách) ve formátu *.AI, PDF, EPS, CDR a to v přesné velikosti raznice. Nejmenší doporučená tloušťka čar je 0,2mm.
  Pokud neovládáte grafický software, grafické podklady vám, dle vaší představy, vyrobíme (za malý příplatek).  Cena včetně vašeho loga do rozměru 50x70mm:   8.500 Kč bez DPH  R6 Cejchovačka (vypalovačka) s vlastním návrhem na plyn

  Přenosná vypalovací cejchovací raznice s Vaším vlastním návrhem - logem, emblémem, grafikou či jen textem, který Vám zakázkově vyfrézujeme do mosazné raznice. Tato raznice je součástí adaptéru, který je uchycen k trysce české značkové plynové letlampy Meva Typhoon 100P, která při zapálení ve velice krátké době raznici rozpálí na provozní teplotu (cca 2 minuty). Tato letlampa používá standardizované plynové propichovací kartuše, které máme vždy skladem a zakoupit je lze i v každém hobbyshopu. Letlampa disponuje piezoeletrickým zapalovačem a regulátorem průtoku plynu. Cejchovačka je díky použití plynového ohřevu přenosná, nejste tak závislí na přívodu elektrické energie.

  Cejchovačka je vhodná na vypalování do kůže (brašny, sedla, opasky, peněženky, cejchování dobytka, BDSM,..) mimořádně vhodná do dřeva (stolaři, tesaři, truhláři, bednáři), pro označení úlů včelaři, výroba propagačních předmětů, označování europalet vypálením loga výrobcem palet či jejich majiteli a jiné.


  Grafický návrh cejchy lze zaslat ve tvaru čtverce - 70x70mm (menší nelze) či kruhu o průměru 70mm - 80mm (min-max). Výsledná raznice bude mít vždy buď tvar kruhu či čtverce. Při návrhu nepoužívejte příliš jemné linky blízko u sebe, protože by se při vypálení mohly "slévat" do jedné a detail by mohl zaniknout. Doporučená vzdálenost jednotlivých linek je alespoň 1mm (ideálně 2mm+). Pokud nemáte vlastní návrh, můžete využít služeb našeho grafika.

  Součástí dodávky je plynová mosazná raznice s adaptérem na trysku, plynová pájka Meva Typhoon 100P a jedna plynová kartuše.  Cena včetně vašeho loga:   6.000 Kč bez DPH  R8 Hotstampingový lis pro horkou ražbu (termoražbu) a vypalování 420W - vlastní design

  Cenově dostupné a zároveň kvalitní profesionální hostampingové lisovací zařízení umožňující termoražbu jak barevnou (zlatotisk) za pomocí hotstampingových fólií, kterých najdete v naší nabídce nespočet, tak bezbarvou tzv. horkou ražbu (vypálení), kterou znáte například z desek diářů (emboss roku v kůži) či vypálené loga výrobců například ve dřevě.

  Narozdíl od ruční vypalovačky nabízí lis přesnou distribuci tlaku na všechny části raznice, čímž zajišťuje rovnoměrné vypálení (či přenos folie). Vyvinutý tlak je rovněž vyšší u ručních vypalovacích raznic. Základna lisu má navíc vyznačené měřítko - 12x14 cm, které napomáhá přesnému zarovnání. Pro opravdu přesné zarovnání si lze lis přišroubovat k pracovní desce a vyrobit dorazy, díky kterým bude výsledek vždy identický - možností aplikací je nespočet.

  Hotstampingový lis R8 je kvalitní konstrukce, která neobsahuje prakticky žádné plastové díly, vše je vyrobeno k poctivého kovu a hliníku (až na termostat a gumové nožičky), což zaručuje dlouhou životnost. Hlava lisu je umístěna na výškově nastavitelném stojanu, který umožňuje vložení předmětů o výšce až 220mm.

  Samotná razící destička (štoček) je vyrobena z mosazi. Tento mosazný blok je z lisu odnímatelný - lze si tedy vyrobit více razících ploch, které lze v rámci jednoho lisu po vychladnutí jednoduše měnit - raznice drží na jednom šroubu s maticí. Vyrobit lze libovolnou raznici do maximální velikosti razící plochy 100 x 80mm. Úroveň detailů může být velmi vysoká, vždy záleží na materiálu, do kterého chcete razit (vypalovat). Pokud jde o dřevo, je vhodnější volit větší rozestupy jednotlivých linií, aby nedocházelo k jejich spečení (alespoň 0.5mm). U kůže mohou být linie od sebe vzdálené i 0.25mm, což nemůže limitovat opravdu nikoho - viz ukázky ražby v obrázcích produktu.


  Příklady použití:

  Bezbarvá horká ražba (vypalování):

  Vypalování do kůže - vypálení loga do kožených peněženek, opasků, brašen, kabelek, obalů, krytů, desek diplomových prací a diářů.

  Vypalování do dřeva - dárkové dřevěné bedýnky - doutníky, cigarety a další, pálení loga do desek (pracovní desky, dřevěná prkénka,..), dřevěné ozdobné štítky, turistických dřevěných známek a dalších dřevěných dárkových předmětů s rovnou plochou.

  Vypalování do plastů - horká ražba loga do krabiček a rovných plastových ploch, zapečetění všech plastových PP/PVC/PE pytlů, vypálení loga do plexi skel.

  Vypalování do papíru - kartonové (nesložené) krabice, dárkové tašky z tmavšího papíru, kartonové štítky oblečení a další.  Barevný hotstamping (zlatotisk):

  Probíhá vždy za použití hotstampingových fólií, ze kterých se přenáší spodní vrstva fólie na požadovaný materiál při teplotě nepřesahující 120°C. Tomuto typu tisku se říká také zlatotisk, stříbrotisk, horká ražba či termotranfer.

  Folie se přenáší pouze v místě styku horkých styčných ploch raznice a to s vysokou přesností. Nedochází tedy k přenosu okolní oblasti raznice. Pro přenos je vždy nutné volit vhodné materiály. Hotstamping se nejlépe přenáší na hladké papíry s vysokou gramáží (například křídové) s patřičnou povrchovou úpravou - například lesklou či matnou laminací. Typickým příkladem jsou obalové krabičky produktů - parfémů, toaletní vody, krémy, barvy na vlasy, dárkové krabice s alkoholem, cigaretové krabičky, desky diplomových prací a další. Všechny zlaté, stříbrné či hologramové povrchy krabiček jsou řešeny právě touto metodou tisku. Vhodné také na pozlacené etikety vín, tvrdého alkoholu a další.

  Na obyčejný papír bez plastické povrchové úpravy se však hotstampingová fólie nepřenese - nutný plastický coating (například laminace), nebo potisk laserovou tiskárnou v místě přenosu.

  Upozornění: tímto zařízením nelze razit do velkých formátů vzhledem ke konstrukci zařízení. Maximální vzdálenost od okraje osy razící hlavy a středové osy raznice činí 124mm - viz schéma

  K lisu R8 nabízíme jako volitelné příslušenství také držák odvíječ hotstampingových folií, díky kterému je pak aplikace zlatotisku jednoduchou záležitostí. Odvíječ umožňuje vložení hotstampingových fólií až do šíře 80mm.

  Součástí balení je jedna role hotstampingové fólie s šířkou odpovídající zvolenému rozměru raznice. Volit lze mezi stříbrnou a zlatou barvou (specifikujte v poznámce).

  Rozměr raznice - libovolný do max rozměru 10x8cm (šířka x výška)
  Napájení - 230V AC 420W

  Cena včetně vašeho loga:   10.400 Kč bez DPH  R8.1 Držák a odvíječ hotstampingových fólií k lisu R8 80mm

  Hotstampingový lis R8 nabízí jako volitelné příslušenství tento držák a odvíječ hotstampingových fólií, díky kterému je pak aplikace zlatotisku jednoduchou záležitostí. Držák je vybaven výškově nastavitelnou vodící hřídelí, která zabraňuje předčasnému styku fólie s horkou raznicí a hlavní odvíjecí hřídelí s bočnicemi určenými pro držení hotstampingové fólie s vnitřím průměrem návinové role 25mm. Tyto bočnice jsou bržděny díky pružinám a oboustranným dorazům, což zamezuje nežádoucímu samovolnému odmotávání. Odvíječ umožňuje vložení hotstampingových fólií až do šíře 80mm - což plně pokrývá největší možnou razící plochu.
  Cena:   1.800 Kč bez DPH  K1-K2 Kufřík pro uschování a přenášení pákové raznice pro suchou ražbu

  Polstrovaný kufřík s hliníkovým rámem a lehkými plastovými bočnicemi v barvě hliníku dimenzovaný pro uschování a přenášení zlaté pákové raznice pro suchou ražbu. Vhodný pro situace a společnosti, ve kterých není autorizace dokumentů při podpisu smluv pouze razítkováním, ale aktem stvrzujícím protistraně, že se se smlouvou nazachází jako s pouhým textem na papíře a pro nebude označena předmětem, který leží na stole a je dostupný všem kolemjdoucím a stejně tak nebude volně pohozen v šuplíku mezi kancelářskými potřebami. Reprezentativní význam kufříku v případě nutnosti označovat dokumenty mimo prostory vlastní kanceláře je nesporný a ilustrativní...  K1 Malý kufřík - pro ocelovou raznici:
  Hmotnost:  530 g
  Rozměry:  230(š) x 85(v) x 190(h) mm
  Cena:   500 Kč bez DPH

  K2 Velký kufřík - pro měděnou raznici:
  Hmotnost:  1090 g
  Rozměry:  332(š) x 125(v) x 265(h) mm
  Cena:   800 Kč bez DPH

  PS Pečetící sada s razidlem, vosky a kalíškem

  Dle vašeho návrhu vyrobíme kovové ryté pečetidlo neboli pečetní typář. Pečetní raznice bude vyrobena z mosazi a zasazena do rukojeti. Raznice je určena k otištění do roztaveného pečetního vosku, tedy ke klasické metodě ověření pravosti, užívané od středověku. Při otevření dokumentu nebo balíčku musí dojít k rozlomení nebo jinému nevratnému zničení pečetě, které jasně indikuje přečtení listiny nebo shlédnutí obsahu balíku. Od dávných dob je pečetidlo nositelem grafického návrhu identifikujího majitele. Stejně tak máte možnost přenést své logo firmy či signatury na pečetní typář.


  Byť se jedná o prastarou metodu ověření pravosti, stále může být pečetění klasickým pečetícím voskem pro některé aplikace aktuální. Když pomineme dekorativní užití jako známku luxusního provedení a symbol tradice, stále se bude naskýtat využití k zabezpečení přístupu do různých skříní či k zámkům a otevíracím mechanismům apodobně. Využívá se vynikajících vlastností pečetícího vosku, který při pečetění zateče do všech mezírek a při pokusu o překonání plomby bude působit jako solidní mechanická překážka a samozřemě jako indikátor neautorizovaného přístupu. Mechanické vlastnosti pečetního vosku se od klasického vosku na svíčky liší, a to zejména ve vyšší tuhosti a vyšším bodu tavení. Pečeť z tohoto materiálu není jednoduché zlomit; je potřeba poměrně velké síly na její poškození a je tak zajištěno, že nemůže dojít k náhodnému poškození pečetí. Stejně tak je schopen mechanicky bránit v nedovoleném nebo náhodném pohnutí například šroubů, pokud je pečeť aplikována např. přes matici. Dnešní forma pečetního vosku je označována jako španělský pečetní lak a jedná se o směs vosku, silic a olejů.

  Raznice je kruhová a pro realizaci svých grafických přestav můžete využít celou její plochu o průměru 25mm nebo 30mm, do které bude 2D předloha vygravírována. Pečeť je stejně jako suchá ražba trojrozměrný ochranný tiskový prvek, sloužící k nepadělatelné, nekopírovatelné a nepřenosné identifikaci dokumentů a mechanické ochraně přístupu k chráněným prvkům. Návrh vzhledu pečetního typáře se prakticky neliší od návrhu raznice pro suchou ražbu potažmo návrhu jednovrstvého hologramu. Grafický podklad musí být zaslán ve vektorové podobě a na jeho základě budou do mosazi vygravírován požadovaný obraz.

  Sada obsahuje pečetící raznici nasazenou na rukojeti o délce 75mm, Tři tyčinky s pečetícím voskem každá o hmotnosti 9g (červená, černá, stříbrná). Barva se pochopitelně nenachází pouze na povrchu tyčinek, nýbrž v celém objemu pečetícího vosku. Dále v sadě najdete kovový kalíšek pro rozehřátí vosku nad plamenem a dvě čajové svíce. Pečetící vosky máme k dispozici prakticky ve všech barvách včetně zlaté.


  Sada obsahuje: 1ks pečetící razítko, 3ks pečetící vosk, 2ks čajové svíčky, 1ks kovový kalíšek
  Cena PS25 25mm sady s razítem včetně vytvoření vaší raznice:   1.400 Kč bez DPH
  Cena PS30 30mm sady s razítem včetně vytvoření vaší raznice:   1.800 Kč bez DPH

  PS2 Pečetidlo (razidlo) do vosku mosazné - ozdobná tiskací písmena abecedy


          Ozdobné pečetidlo do vosku s předvyrobeným motivem jednotlivých písmen tiskací abecedy pro tvorbu originálních voskových pečetí na dopisy. Můžete tak zvolit počáteční písmeno svého příjmení a vytvořit velice originální dopis s voskovou pečetí, či jen označit hrdlo lahve s vínem či pálenkou originální ozdobnou voskovou pečetí. Pečet lze dobře kombinovat i se stuhou.

  Samotná raznice je vyrobena z mosazi a je zasazena do pevné dřevěné rukojeti, ke které je přišroubována, nikoliv lepena. Raznice je určena k otištění do roztaveného pečetního vosku, tedy ke klasické metodě ověření pravosti, užívané od středověku. Při otevření dokumentu nebo balíčku musí dojít k rozlomení nebo jinému nevratnému zničení pečetě, které jasně indikuje přečtení listiny nebo shlédnutí obsahu balíku.

  Pečetní vosky nejsou jako klasický mastný vosk, jsou vyrobeny z tavného plastu. V naší nabídce najdete pečetní vosky všech barev.  Cena za jedno písmeno abecedy (ihned k dodání):  245 Kč/ks bez DPH


  PS3 Pečetní razítko do vosku s písmeny abecedy - ručně psané znaky abecedy


          Ozdobné pečetidlo do vosku s předvyrobeným motivem jednotlivých písmen ručně psané abecedy pro tvorbu originálních voskových pečetí na dopisy. Můžete tak zvolit počáteční písmeno svého příjmení a vytvořit velice originální dopis s voskovou pečetí, či jen označit hrdlo lahve s vínem či pálenkou originální ozdobnou voskovou pečetí. Pečet lze dobře kombinovat i se stuhou.

  Samotná raznice je vyrobena z mosazi a je zasazena do pevné dřevěné rukojeti, ke které je přišroubována, nikoliv lepena. Raznice je určena k otištění do roztaveného pečetního vosku, tedy ke klasické metodě ověření pravosti, užívané od středověku. Při otevření dokumentu nebo balíčku musí dojít k rozlomení nebo jinému nevratnému zničení pečetě, které jasně indikuje přečtení listiny nebo shlédnutí obsahu balíku.

  Pečetní vosky nejsou jako klasický mastný vosk, jsou vyrobeny z tavného plastu. V naší nabídce najdete pečetní vosky všech barev.  Cena za jedno písmeno abecedy (ihned k dodání):  245 Kč/ks bez DPH


  PS4 Voskové pečetidlo mosazné - s nápisem          Samotná raznice je vyrobena z mosazi a je zasazena do pevné dřevěné rukojeti, ke které je přišroubována, nikoliv lepena. Raznice je určena k otištění do roztaveného pečetního vosku, tedy ke klasické metodě ověření pravosti, užívané od středověku. Při otevření dokumentu nebo balíčku musí dojít k rozlomení nebo jinému nevratnému zničení pečetě, které jasně indikuje přečtení listiny nebo shlédnutí obsahu balíku.

  Pečetní vosky nejsou jako klasický mastný vosk, jsou vyrobeny z tavného plastu. V naší nabídce najdete pečetní vosky všech barev.


  Nápisy (ihned k dodání):
  • Welcome (vítejte)
  • Thank You
  • Happy Birthday
  • Wedding (svatba)
  • Merry Christmas (veselé vánoce)
  • Love
  • For You
  • Be Happy

  Cena za jedno razítko s nápisem (ihned k dodání):  245 Kč/ks bez DPH


  Pečetní vosk různé barvy k pečetidlu


          Tento pečetící vosk má unikátní vlastnosti, které klasický svíčkový vosk nikdy mít nebude. Je opravdu pružný, lze jej ohýbat a přitom nepopraská - je tedy dostatečně pružný na to, aby se během přepravy poštou nijak nepoškodil. Pečetní vosk nelze ani rozmazat. Na papíře nezanechá typickou voskovou mastnotu, která by znehodnotila dokumenty. Po vytvrzení má strukturu podobnou plastu (náplň tavné pistole). Jediné poškození, které u pečeti může nastat, je v momentě jejího chtěného porušení.

  Tento pečetící vosk je vhodný na dopisy, pozvánky, přáníčka, svatební oznámení, úřední dokumenty, láhve vína či jiného drahého alkoholu a zkrátka na vše, co má vypadat luxusně nebo oficiálně.

  Pomocí jedné voskové tyčinky lze vytvořit orientačně 20 plnohodnotných pečetí.

  Vosk je třeba roztavit do tekuté formy a poté vytvořit kapku (dle požadované mohutnosti pečeti) a přitlačit pečetidlo. Po čtyřech vteřinách pečetidlo opatrně sejměte. Vosk na pečetidle nezanechává jakékoliv zbytky.

  Vosky nabízíme v celém barevném spektru, stačí si vybrat. Pečetní vosky lze také kombinovat a dosáhnout tak zajímavého barevného efektu, například vylít dvě barvy na sebe a použít pečeť.


  Hmotnost:  12 g
  Rozměry tyčinky:  12 x 12 x 90 mm

  Cena 1-10ks:  50 Kč/ks bez DPH
  Cena nad 10ks:  45 Kč/ks bez DPH

  Adresa
  Hologram-výroba.cz
  Michálkovická 2098/86B
  710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
  Zobrazit na mapě

  Kontakt
  info@hologram-vyroba.cz
  +420603357606
  Otevírací doba
  Po-Pá: 8:00 - 18:00
  So-Ne: zavřeno