Košík:
...

Předvyrobené bezpečnostní plomby na VOID podkladu


Hologramy na speciální fólii nazývané "Void Evident" vykazují zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reagují na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením slov „VOID“, „ORIGINAL“, „CANCELED“ nebo pravidelného grafického emblému (záleží na typu zvoleného podkladového média). Na první pohled je patrné, že hologram byl byť jen z části odloupnut. Pokusy o opětovné přilepení již nic nezmění na viditelnosti odhalených slov. Uvedená technologie výrazně zvyšuje bezpečnostní hodnotu plomby, neboť i kdyby se potenciálnímu narušiteli podařilo z nedobře odmaštěného či drsného povrchu plombu sejmout, bude navždy poznamenána odhalením dobře viditelných textů.

Skladová holografická etiketa o rozměru 70x22 mm se zaoblenými rohy kombinuje několik bezpečnostních prvků jako jsou dvě hologramové vrstvy, číslování, sítotisk a VOID podklad. Díky unikátnímu číslu každého hologramu výrazně stoupá úroveň zabezpečení, neboť nikdy nebude prodána plomba se stejným pořadovým číslem. Použitá VOID podkladová vrstva "Void Evident Film" vykazuje zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením čtverečkového rastru 3x3 mm. V jedné holografické vrstvě jsou v kruhu vyvedeny dva grafické emblémy a orámování sériového čísla; v druhé hologramové vstvě pak v rastru se opakující slovo "PEČEŤ" ve dvou velikostech pod sebou. Nosna barva hologramu je stříbrná. Shora je na film červenou barvou sítotiskem natištěn znak pečetě se stužkami.


Druhý obrázek ilustruje co se stane při odlepení tohoto hologramu. Nahoře vidíte neporušený hologram přilepený na podkladu. Následují dvě oddělené části, na které se samolepka rozdělí při sloupnutí - spodní část zůstane přilepena na podkladu. Horní část s nosným filmem nese zcela evidentní známky odlepení, neztrácí však lepivé vlastnosti a může být přilepena na jiné místo; této vlastnosti se dá využít k označení exploatace, ukončení platnosti, označení použitého slevového kuponu atd.


Rozměr plomby 70 x 22 mm. Tyto holografické samolepky se sériovým číslem jsou stále na skladě a můžete je kdykoli objednávat.


400014: Cena 1-100 ks: 4,84 Kč/ks s DPH (4 Kč bez DPH) ks    Skladem
400014: Cena nad 100 ks: 3,63 Kč/ks s DPH (3 Kč bez DPH)
Skladová holografická etiketa o rozměru 70x22 mm se zaoblenými rohy kombinuje několik bezpečnostních prvků jako jsou dvě hologramové vrstvy, číslování, sítotisk a VOID podklad. Jedná se o mezinárodní - anglicky popsanou - verzi štítku určenou například pro exportní účely. Díky unikátnímu číslu každého hologramu výrazně stoupá úroveň zabezpečení, neboť nikdy nebude prodána plomba se stejným pořadovým číslem. Použitá VOID podkladová vrstva "Void Evident Film" vykazuje zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením čtverečkového rastru 3x3 mm. V jedné holografické vrstvě jsou v kruhu vyvedeny dva grafické emblémy a orámování sériového čísla; v druhé hologramové vstvě pak v rastru se opakující slovo "Security seal" ve dvou velikostech pod sebou. Nosná barva hologramu je stříbrná. Shora je na film červenou barvou sítotiskem natištěn znak pečetě se stužkami a uvnitř nápis "Security seal".


Druhý obrázek ilustruje odlepení hologramu. Samolepka se při sloupnotí rozdělí - spodní část zůstane přilepena na podkladu. Horní část s nosným filmem nese zcela evidentní známky odlepení, neztrácí však lepivé vlastnosti a může být přilepena na jiné místo; této vlastnosti se dá využít k označení exploatace, ukončení platnosti, označení použitého slevového kuponu atd.


Rozměr plomby 70 x 22 mm. Tyto holografické samolepky se sériovým číslem jsou stále na skladě a můžete je kdykoli objednávat.


400015: Cena 1-100 ks: 4,84 Kč/ks s DPH (4 Kč bez DPH) ks    Skladem
400015: Cena nad 100 ks: 3,63 Kč/ks s DPH (3 Kč bez DPH)
Každá z holografických samolepek má jedinečné sériové číslo, které se nikdy při další objednávce nebude opakovat; neexistují dvě samolepky se stejným číslem. Pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti je hologram vyroben na "VOID" podkladu, tedy na speciální fólii, která zvyšuje citlivost vůči pokusu a sejmutí a přelepení plomby na jiný produkt. Toto samolepící médium je vyrobeno tak, aby případný pokus o odlepení plomby byl okamžitě jasně patrný. Při pokusu o strhnutí samolepky dojde k jejímu zcela evidentně znatelnému poškození. Po strhnutí zanechává samolepka jak na povrchu filmu, tak na místě, kde byla přilepena jasně čitelný text „VOID“.

Plomba nese nápis "SECURITY SEAL", "BEZPEČNOSTNÍ PLOMBA" a šestimístné sériové číslo. Odlepení a zpětné přilepení je znemožněno technologií výroby. Při odlepení dojde ke zničení plomby a odkrytí textu "VOID" - viz obrázek.

Rozměry plomby jsou 45 x 17 mm a nápisy na ní jsou ve dvou holo vrstvách. Číslované VOID samolepky jsou stále na skladě a můžete je kdykoli objednávat.


400013: Cena 1-100 ks: 3,02 Kč/ks s DPH (2,50 Kč bez DPH) ks    Skladem
400013: Cena nad 100 ks: 2,42 Kč/ks s DPH (2 Kč bez DPH)
Destruktivní holografická samolepka se zvýšeným zabezpečením proti padělání díky gilošovému vzoru v jedné z holo vrstev. Další vylepšení přináší přibližně trojnásobně tlustší vrstva lepidla, která výrazně navyšuje přilnavost a je možné ji použít i na drsné povrchy, u kterých standardní tloušťka lepidla není schopna zajistit přilepení souvislé plochy samolepky.

Přilnavost je demonstrována na nepravidelně strukturovaném plastovém povrchu; na fotografii vidíte srovnání s předvyrobenou jednovrstvou bezpečnostní plombou, která také disponuje VOID vrstvou, ale má standardní tloušťku lepidla. Nahoře je vidět pokus o odlepení a opětovné přilepení, dole pak rezidua po sloupnutí hologramu.

Každá z holografických samolepek má jedinečné sériové číslo, které se nikdy při další objednávce nebude opakovat; neexistují dvě samolepky se stejným číslem. Pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti je hologram vyroben na "VOID" podkladu, tedy na speciální fólii, která zvyšuje citlivost vůči pokusu a sejmutí a přelepení plomby na jiný produkt. Toto samolepící médium je vyrobeno tak, aby případný pokus o odlepení plomby byl okamžitě jasně patrný. Při pokusu o strhnutí samolepky dojde k jejímu zcela evidentně znatelnému poškození. Po strhnutí zanechává samolepka jak na povrchu filmu, tak na místě, kde byla přilepena jasně čitelný text „VOID“.

Tato bezpečnostní plomba vychází ze své jednovrstvé předchůdkyně a vychází vstříc vyšším nárokům na zabezpečení. Změnou byla provedena také ve vrstvě textů - tato plomba nenese žádná česká slova. Jsou použity pouze anglická spojení "PROTECTIVE LABEL", "Security Seal" a "SECURED". Narozdíl od své jednovrstvé verzi s textem "Bezpečnostní plomba" se tento hologram díky takřka internacionálně srozumitelným označením stává univerzálnějším a hodí se pro produkty určené k exportu.

Kromě výše uvedených slov nese plomba jedinečné sedmimístné identifikační číslo. V podkladní holovrstvě je guilloche, který kromě posílení zajištění proti falzifikaci plní i funkci estetickou a násobí duhové holografické efekty při nasvícení plomby. Odlepení a zpětné přilepení samolepky je znemožněno technologií výroby VOID a podpořeno silnější vrstvou lepidla. Při odlepení dojde ke zničení plomby a odkrytí textu "VOID" - viz obrázek.

Rozměry plomby jsou 45 x 17 mm, rohy jsou zakulacené. Číslované VOID samolepky jsou stále na skladě a můžete je kdykoli objednávat.


400016: Cena 1-100 ks: 3,02 Kč/ks s DPH (2,50 Kč bez DPH) ks    Skladem
400016: Cena nad 100 ks: 2,42 Kč/ks s DPH (2 Kč bez DPH)
Dvouvrstvá holografická pečeť s demetalizovaným číslováním určená pro potřeby autorizace dokumentů a předmětů soudními znalci. Odlepení samolepky je kromě standardní destruktivní funkce filmu podpořeno vrstvou "Tamper Evident", tedy VOID podkladem. Jakýkoli pokus o odloupnutí takové samolepky povede k roztrhání hliníkové vrstvy hologramu a vyjevení pravidelně se opakujících slov "VOID" (neplatné). Toto poškození samolepky je navíc nevratné a čitelnost odkrytých slov zůstane zachována i po zpětném přilepení byť jen částečně odlepené samolepky.

Přestože se jedná o předvyrobenou unifikovanou verzi plomby, je dosaženo zvýšeného zabezpečení díky režimu prodeje tohoto bezpečnostního prvku. Nejdůležitějším faktorem v tomto ohledu zůstává jedinečné číslo, které vylučuje existenci dvou stejných vyrobených samolepek. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou samolepky určeny pro zcela specifické účely autorizovanými osobami, je zde přistoupeno navíc k evidenci prodeje číselných řad samolepek jednotlivých odběratelů. Rozsah čísel pečetí bude vždy vyznačen na prodejním dokladu a takto bude pochopitelně námi databázován spolu s fakturačními údaji kupujícího. Plomba je určena zejména k zajištění a autorizaci znaleckých posudků, doprovodných dokumentů popřípadě označení předmětů nebo částí předmětů ve znaleckém řízení či jejich plombování.

Rozměry samolepky jsou 45x17 mm se zaoblenými rohy. Podkladní holografickou vrstvu tvoří rastr ze znaků paragrafu. V horní vrstvě je umístěn text "SOUDNÍ ZNALEC" a pod ním "Česká republika".


400017: Cena 1-100 ks: 3,27 Kč/ks s DPH (2,70 Kč bez DPH) ks    Skladem
400017: Cena nad 100 ks: 2,66 Kč/ks s DPH (2,20 Kč bez DPH)
Číslovaný holografický certifikát pro spolehlivé, dostupné a vkusné zajištění vstupenek proti padělání. Motiv tančícího páru předurčuje uplatnění hologramu pro vstupenky na společenské akce, zejména pak na ty, které jsou pořádány v plesové sezóně. Vstupenky na plesy, pořádané různými dobrovolnými sdruženími, školami atd. jsou typicky tištěny na běžně dostupných laserových tiskárnách a mnohdy postrádají byť jen základní bezpečnostní prvky. Vezmeme-li v úvahu, že v ceně předmětných vstupenek bývá nezřídka i pohoštění, stává se již hodnota tohoto lístku vzhledem k velmi snadné falzifikaci předmětem úvah drobných podvodníků.

Pouhým nalepením tohoto hologramu na vstupenku vytištěnou na obyčejné laserové tiskárně povýšíte zabezpečení tohoto cenného papíru na úroveň minimálně dostačující. Robustnost tohoto zajištění vyplývá z použití jedinečného číselného kódu každé samolepky, který navíc každé označené vstupence své číslo propůjčuje a v případě nejasností slouží jako identifikace.

Hologram pro zajištění plesových vstupenek, místenek a poukázek je tématicky opatřen v jedné vrstvě motivem taneční dvojice a dekorativním gilošem. V druhé vrstvě je periodicky se opakující podklad ze slov "ORIGINAL" dvou různých velikostí. Číslování pěticiferným číslem je vyvedeno vlevo vedle taneční dvojice uprostřed giloše.

Použitá VOID podkladová vrstva "Tamper Evident Film" vykazuje zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením slov "VOID". Na fotografii je ilustrováno rozdělení stříbrné vrstvy. Text tvořený slovy VOID se odhalí na ploše, kde byla samolepka přilepena a zbytek stříbrné plochy zůstane na samolepce samotné (na obrázku vpravo).

Průměr hologramu je 13mm. Tyto holografické certifikáty jsou stále na skladě a můžete je kdykoli objednávat.


400018: Cena 1-100 ks: 2,42 Kč/ks s DPH (2 Kč bez DPH) ks    Skladem
400018: Cena 101-500 ks: 1,45 Kč/ks s DPH (1,20 Kč bez DPH)
400018: Cena nad 500 ks: 0,97 Kč/ks s DPH (0,80 Kč bez DPH)
Certifikační hologramová tamper evident (VOID) samolepka primárně určená pro číslované zajištění jednostranných dokumentů jako jsou diplomy, certifikáty pravosti, osvědčení o kvalitě produktů či o absolvování školení atd. Jemný gilošový vzor dodává samolepce jasně viditelný avšak decentně podaný duhový efekt tak, aby na uvedených dokumentech nepůsobil rušivě. Dvouvrstvý hologram nese v jedné vrstvě soustředný gilošový emblém a v druhé hologramové vrstvě je pět soustředných linií textu s opakujícími se slovy "CERTIFICATE-certificate". Pěticiferné číslování s prefixem "B" je provedeno demetalizací.

Stejný motiv certifikačního hologramu je použit u Univerzálního gilošovaného papíru H39 H40 z rodiny skladových certifikačních papírů s hotstampingovanými hologramy. Možná bude pro Vaši potřebu vhodný právě některý z těchto předvyrobených A4 certifikátů s gilošovaným podkladem jako certikát a zároveň tato stejně vypadající samolepka nalepená např. na produktu, se kterým je certifikát spjat. V tom případě bude samolepka s hotstampingem na certifikátu tvořit vizuální komplement a může tvořit také komplement číselný. Certifikační papíry jsou číslovány s prefixem "A" a ke každému takovému certifikátu máte možnost zakoupit tento samolepící certifikační hologram se stejným číslem, lišícím se pouze prefixem ("B").


 • tvar: kruh
 • technologie: dvouvrstvá
 • VOID podklad: ano
 • rozměr: 18 mm
 • číslování: ano, s prefixem "B"
 • nativní barva: stříbrná

 • 400025: Cena 1-100 ks: 3,02 Kč/ks s DPH (2,50 Kč bez DPH) ks    Skladem
  400025: Cena 101-500 ks: 2,42 Kč/ks s DPH (2 Kč bez DPH)
  400025: Cena nad 500 ks: 2,18 Kč/ks s DPH (1,80 Kč bez DPH)
  Masterovaná mnohovrstvá tamper evident samolepka navržená pro nejpestřejší a nejbarevnější projev za všech světelných podmínek. Masterová technologie výroby je navíc garantem vyššího stupně zabezpečení než poskytují standardní dvouvrstvé hologramy, neboť je jejich padělání složitější a zejména nákladnější. Vizuální výraznosti je dosaženo použitím drobných písem v různých vrstvách na podkladu barevného vějíře. Vhodný je zejména tam, kde má být jeho prezence na první pohled patrná a kde bude jeho někdy až kýčovité barevné podání vizuálně prospěšné. Kromě výraznosti vykazuje samolepka vysokou míru zabezpečení díky kombinaci masteru a jedinečného sériovému čísla, které je vyvedeno technologií demetalizace. Demetalizované sériové číslo nelze modifikovat jako například číslování tištěné termotransferem. K znesnadnění odlepení samolepky navíc přispívá funkce tamper evident, která zvyšuje citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením slov „VOID“.

  Nosným heslem samolepky je slovo "ORIGINAL", jehož písmena jsou obroubena pro čitelnost ze všech úhlů. Pro barevné dokreslení jsou užity mnohem menší, přesto velmi dobře čitelná slova "VALID", "SECURE" a "ORIGINAL" opakující se střídavě na řádcích. K "rozsvícení" všech grafických prvků najednou dochází buď na přímém slunečním světle nebo při současném nasvícení více světelnými zdroji, což je v uměle nasvícených prostorách pravděpodobné, zejména v prostorách kancelářských.


 • tvar: kruh
 • technologie: master
 • VOID podklad: ano
 • rozměr: 20 mm
 • číslování: ano
 • nativní barva: stříbrná

 • 400026: Cena 1-100 ks: 3,63 Kč/ks s DPH (3 Kč bez DPH) ks    Skladem
  400026: Cena 101-500 ks: 3,02 Kč/ks s DPH (2,50 Kč bez DPH)
  400026: Cena nad 500 ks: 2,42 Kč/ks s DPH (2 Kč bez DPH)

  Adresa
  Hologram-výroba.cz
  Michálkovická 2098/86B
  710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
  Zobrazit na mapě

  Kontakt
  info@hologram-vyroba.cz
  +420603357606
  Otevírací doba
  Po-Pá: 8:00 - 18:00
  So-Ne: zavřeno