Košík:
...

Váš návrh dvouvrstvý

Bezpečnostní pečeť dvouvrstvá číslovaná

Dvouvrstvý holografický návrh

Princip výroby tohoto typu holografického efektu spočívá ve vícenásobné aplikaci stejné technologie, jaká je využita při výrobě klasického 2D hologramu. V první fázi je „vypálena“ první vrstva 2D obrazce a následně je na stejný podklad „vypálen“ druhý obrazec. Podklad pro takovýto hologram tedy musí obsahovat dva nebo tři 2D grafické náměty, které budou půdorysně překryty. Motivy v jednotlivých vrstvách pak budou viditelné pouze pod specifickými pozorovacími úhly nebo najednou, ale barevnými přechody odlišené. Takto vytvořené hologramy patří svými efekty k nejpůsobivějším.

Hologramové vrstvy jsou zcela nezávislé a při pozorování si vizuálně nepřekáží; pro zvýraznění grafického projevu jiných vrstev stačí hologramovou samolepku lehce natočit vůči zdroji světla. Grafické údaje zapsané v jiné než právě pozorované vrstvě nebudou buď viditelné vůbec, nebo budou vykazovat zcela jiné barevné přechody. Jestliže je pro Vaši aplikaci vhodné zapsání sériových čísel na plochu navrhované hologramové nálepky, může toto číslo být zapsaáno ve třetí holografické vrstvě - nemusíte se omezovat ve svém návrhu a využít obou holo vrstev pro obrázky, loga, grafiku, emblémy, symboly a texty tak, jak ukazuje obrázek podklady pro výrobu. Přidání další vrstvy se zcela nezávislým textem a výrobním nebo sériovým číslem popisuje sekce Váš návrh - číslovaný dvouvrstvý hologram. Identifikační údaje s libovolnými alfanumerickými znaky a čísly, které jsou automaticky inkrementovány (na každé další hologramové samolepce je číslo o jedničku vyšší - nejsou vyrobeny dvě se stejným číslem), jsou vypáleny do třetí holografické vrstvy.

Obrázek s ukázkovým hologramem Vám dává představu o možnostech 2D dvouvrstvých hologramů - omezení ve využití bohatších a jemnějších grafických předloh nejsou kladeny. Další texty je možné umístit do již zmíněné třetí vrstvy; zde budou mít při pozorování jiný vizuální projev než vrstva 1 a 2. Každou hologramovou etiketu je navíc ještě možné potisknout sítotiskem. Tato de facto již čtvrtá vrstva návrhu může nést seériové, výrobní číslo, označení šarže, roku výroby, označení typu výrobku atd. Vrstva sítotisku bude čitelná i za velmi špatných světelných podmínek a z jakéhokoli úhlu. Více o této technice sekce Váš návrh - Se sítotiskem.    

Příklad vyrobeného hologramu

Podklady pro výrobu

Barvy a materiály

Adresa
Hologram-výroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
Zobrazit na mapě

Kontakt
info@hologram-vyroba.cz
+420603357606
Otevírací doba
Po-Pá: 8:00 - 18:00
So-Ne: zavřeno