Košík:
...

Barvy a materiály

Barvy a materiály

I.

Svrchní vrstva samolepky - materiál a tloušťka

II.

Kovová prostřední vrstva pro holografickou ražbu

III.

Metoda demetalizace kovové nosné vrstvy

IV.

Samolepící spodní vrstva

V.

Hot stamping

VI.

Přilnavost samolepivých holografických fólií

VII.

Čistota povrchu

VIII.

Struktura povrchu

IX.

Hologramový master

X.

Bezpečnostní samolepky s gilošovým grafickým prvkem - giloše


Materiály pro výrobu hologramových samolepek


I. Svrchní vrstva samolepky - materiál a tloušťka


Hologramové samolepky jsou vyráběny lisováním do plastové pokovené nebo transparentní fólie. Na spodní vrstvu samolepky (na kovovou vrstvu) je pak nanášeno akrylátové lepidlo. Holografická etiketa má tedy celkem tři vrstvy, jejichž vlastnosti mohou být voleny dle Vašich potřeb a zamýšleného použití samolepky.


Svrchní vrstvu holografické etikety tvoří plastová fólie - velmi tenký průhledný film. Film pro tisk samolepek je možné vyrobit z materiálů OPP, PVC a PET. Nejpoužívanějším materiálem pro holografické samolepky je PET (termoplast polyethylentereftalát) v téměř amorfní formě, která zaručuje vysokou průhlednost. Všechny hologramové etikety jsou standardně vyráběny na PET filmu, protože tento materiál takřka beze zbytku naplňuje všechny požadované vlastnosti. Mezi ceněné vlastnosti patří vysoká odolnost proti široké škále chemikálií, mechanická pevnost, extrémně vysoká nepropustnost kapalin i plynů, nízká teplotní dilatace a odolnost vůči vysokým teplotám, která dovoluje laminaci holografických plomb stejně jako potisk v laserové tiskarně (teplotá tání PET je cca 267°C). Alternativu mu tvoří orientovaný polypropylen (Oriented Polypropylene), který se pro svou vyšší pevnost v tahu používá zejména jako balící materiál. Pro účely holografických materiálů se z něj tedy nedělají samolepky ale dlouhometrážní balící materiály namotané na rolích. Po celé ploše jsou samozřejmě opatřeny cyklicky se opakujícími zákaznickými holografickými motivy. Nanášení lepidla u hologramových balících fólií OPP odpadá. PVC se ve spojení s holografickým tiskem dá použít pro speciální aplikace jako balící materiál pro potraviny (pro přímý styk s potravinami). Jelikož se PVC film vyznačuje značnou mechanickou roztažností, musí být pro tvorbu holografické fólie kombinován s dalšími vrstvami jiných materiálů jako je OPP nebo PET. Takový film pak rovněž může být použit k výrobě holografických periodicky se opakujících vzorů určených k balení.


Dalším volitelným parametrem nosné fólie hologramů je tloušťka filmu. Pro standardní aplikace samolepek není tento údaj nikterak podstatný a hologramy jsou tištěny na PET fim o tloušťce 67 mikronů. Pro Vaše speciální aplikace etiket nebo balících materiálů máte možnost volit tloušťku fólie od hodnoty 20 mikronů. Při zákaznické volbě tloušťky bude cena kalkulována individuálně. Všechny ceny uvedené na našich stránkách předpokládají využití standardní fólie PET - 67 mikronů jako nosného materiálu.


II. Kovová prostřední vrstva pro holografickou ražbu


Prostřední ze tří vrstev sendviče samolepící etikety tvoří velmi tenká metalická vrstva, do které je provedena vlastní holografická ražba. Je vytvořena zpravidla tak, že se na nosný film z umělé hmoty napaří tenká hliníková vrstva. Právě tato vrstva je nosným médiem pro duhovými přechody vyvedené obrazce obsažené ve Vašem návrhu. Svrchní vrstva v podobě plastického filmu dává samolepce mechanickou pevnost a chrání kovovou vrstvu před poškozením.


Nejběžněji se v praxi pro holografické nálepky užívá hliníková vrstva, která dodává hologramům typický vzhled stříbřitých odrazivých ploch s duhovými nádechy. Stříbná barva podkladu nabízí nejplastičtější, nejbarvitější a nejvýraznější efekty i při velmi špatném osvětlení. Nejdokonalejších efektů je dosaženo za plného slunečního osvětlení.


Kromě nejznámější stříbrné barvy hologramů však můžete volit i z jiných barev tak, aby barva samolepky co nejvíce vyhovovala Vašim záměrům. Barva nosné fólie zůstavá nezměněna a barvonosnou složku dle Vaší volby ponese vrstvička kovu, do které je hologram tištěn. Mezi hojně využívané barvy patří kromě stříbrné také zlatá; pro tyto nejčastěji využívané barvy jsou kalkulovány ceny uvedené na našich stránkách. Volit však můžete z modré, zelené, žluté, červené... Cena pro tyto barvy médií bude kalkulována individuálné s konkrétní zakázkou.Ukázka možných typů barevných filmů pro výrobu holografických samolepících etiket i balících materiálů.


Další z možných vzhledů samolepky je průhledný hologram na transparentním filmu. Přelepení transparetního hologramu přes obrázek nebo text nezpůsobí jeho nečitelnost a nepůsobí rušivě, ačkoli je z jiných úhlů velmi dobře rozpoznatelný a patrný. Podrobněji se tímto typem zabývá stať v sekci váš návrh-Transparentní.Techniku průhledných hologramů na transparentním filmu je možné užít k výrobě samolepek i balících fólií.


Kontrolovaným odstraněním stříbřité kovové vrstvy lze dosáhnout tvorby popisků, číslovaní nebo vytváření například okýnek ve vlastním návrhu hologramu. Tento proces se nazývá demetalizace. Buď se používá laserová demetalizace nebo nebo demetalizace fotocestou. Metoda fotocesty obnáší nanesení fotocitlivé vrtvy na metalickou vrstvu hologramu podle šablony, která určuje, jaká místa budou demetalizována. Tento proces může být proveden například sítotiskem (silkscreen process). Následně je film celoplošně osvícen a chemicky vyvolán; místa, která mají být demetalizována přestanou být kryta fotocitlivým lakem. Ponorem do kyseliny je z těchto míst odleptána metalická vrstva a docíleno průhlednosti. Tento proces se využívá například k číslování hologramů, tvorbě průhledných oken v samolepce, vkládání libovolných textů, pro které už nemáte ve vašem návrhu dík yomezeným počtům vrstev místo a také v technologii hot stamping. Hot stamping (horká ražba) se bez zprůhlednění holografického média neobejde - více viz. odstavec Hot stamping s ilustrativní fotografii.III. Metoda demetalizace kovové nosné vrstvy


Po fyzickém vytvoření holografické samolepky, tedy vylisování grafických prvků do nosného kovového filmu je hologram jako takový prakticky hotov. Bude obsahovat tolik vrstev, kolik dovolovala použitá metoda jeho výroby. V této fázi produkce však může být použita další metoda, která fakticky přidá vašemu návrhu další vrstvu nebo může být využita jako velmi efektní tvůrčí prvek. V další vrtvě je totiž možné definovat průhlednost. Z pohledu digitálního zpracování obrazu se jedná o jednobitový alfa kanál. Na hotový nosný kovový film s holografickým reliéfem se nanese fotocitlivá vrstva. Ta se osvítí přes šablonu, vyrobenou na základě grafického zadání demetalizační vrstvy. poté je fotocitlivý povrch chemicky vyvolán a z neosvícených míst smyt krycí film. Následně je holografická fólie máčena v kyselině, která odleptá nekrytá místa nosné vrstvy. Holografická ražba, která měly být vidět není tímto procesem dotčena, zato ostatní místa jsou odleptána a zůstanou tedy transparentní.

Tato metoda se dá využít bez ohledu na předchozí přípravu hologramu (jednovrstvý, dvouvyrstvý, s masterem...) a může sloužit k číslování nebo popisování textem. Tato vrstva je vždy dobře viditelná a čitelná. Dále je možné tímto postupem vytvářet průhledná okénka například pro zviditelnění sériových čísel, přes které bude bezpečnostní samolepka přelepena. Demetalizace se také užívá k výrobě transparentních hologramů, které nemají zakrývat obrázky, přes které jsou přelepeny. V neposlední řadě se jedná o metodu, která dovoluje vytvořit nálepku s libovolně tvarovanými okraji - například ve tvaru pečetě či listu s opálenými okraji. Ukázky použití tohoto postupu najdete v sekci předvyrobené demetalizované bezpečnostní samolepky.IV. Samolepící spodní vrstva


Po vylisování hologramu do kovové fólie na nosném plastovém filmu je etiketa hotova; k tomu, aby se z ní stala samolepka, je nutné nanést vrstvu poslední - lepidlo. Na spodní kovovou plochu je rovnoměrně nanesena velmi tenká vrstva permanentního transparentního akrylového lepidla.

Možnost volby při návrhu vlastních samolepek představuje v této vrstvě technologie Tamper-Evident neboli Void-Evident. Lepidlo není u těchto typů samolepek nanášeno na celou plochu hologramu, ale přes šablonu se specifickým vzorem. Při odtržení samolepky nedojde v nepodlepených místech k oddělení kovového filmu od plastové fólie a ke zviditelnění grafiky, která byla poižita pro tvorbu šablony. Takto vyrobené samolepky vykazují zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reagují na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením slov „VOID“, „ORIGINAL“, „CANCELED“ nebo pravidelného grafického emblému (záleží na typu zvoleného podkladového média). Na první pohled je patrné, že hologram byl byť jen z části odloupnut. Pokusy o opětovné přilepení již nic nezmění na viditelnosti odhalených slov. Uvedená technologie výrazně zvyšuje bezpečnostní hodnotu plomby, neboť i kdyby se potenciálnímu narušiteli podařilo z nedobře odmaštěného či drsného povrchu plombu sejmout, bude navždy poznamenána odhalením dobře viditelných textů.

Při objednávce tamper evident samolepek můžete volit z výše uvedených slov nebo si vytvořit svou vlasní grafiku složenou ze slov či emblémů. Volba uživatelského podkladu bude samozřejmě finančně náročnější než užití generálně používaných vzorů z nabídky.TYP 1 – Nereziduální samolepka s destrukčním VOID povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 2 – Vinylová samolepka s hologramovou vrstvou a destrukčním povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 3 – Dvouvrstvá hologramová samolepka s destrukčním VOID povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 4 – Dvouvrstvá hologramová samolepka se sítotiskem a čtvercovým VOID povrchem
TYP 5 – Dvouvrstvá samolepka se standartním bezpečnostním povrchem
TYP 6 – Jednovrstvá hologramová samolepka s destrukčním VOID povrchem
TYP 7 – Mastrová samolepka bez bezpečnostní vrstvy s nereziduálním povrchem
TYP 8 – Dvouvrstvá samolepka s destrukčním HoneyComp (plástvovým) povrchem


V. Hot stamping


Další variantou lepení je takzvaná hot-stamp technologie, tedy horká ražba holografických etiket. Na kovovou stranu je namísto permanentního lepidla aplikována vrstva lepidla teplotavného. Lisování hologramu na podklad dochází za tepla, čímž se lepidlo aktivuje. Horkou ražbou je možné hologramy nanášet na papír i plasty; dojde k extrémně pevnému spojení s podkladem. Vlisovaný hologram navíc prakticky vůbec nevystupuje z roviny podkladu a stává se jeho velice přirozeně vyhlížející součástí. Horká ražba je zpravidla prováděna strojově a proto nejsou samolepky uspořádány vedle seba v rastru, ale na nekonečném úzkém pásu tak, aby si je mohl stroj sám odvíjet.Holografické etikety pro hot stamp lisování na pásce pro založení do stroje.

VI. Přilnavost samolepivých holografických fólií

Odzkoušeli jsme zesílenou vrstvu lepidla pro holografické etikety, určené na problematičtější (drsné) povrchy; tuto možnost můžete nyní využít i u svých návrhů samolepek. Sami si můžete samolepku s vyšší lepivou vrstvou vyzkoušet přímo pro Vaši aplikaci. Najdete ji ve skladových samolepkách - Flip-flop vícevrstvá holografická plomba. Více o problematice soudržnosti samolepky s povrchem najdete v následující stati.


Standardně jsou holografické samolepky vyráběny na velmi tenkém PVC filmu, jehož tloušťka se pohybuje okolo 30 mikrometrů. Záměrem je vyrobit samolepku co nejtenčí, aby co nejméně narušovala plochu polepeného povrchu, tedy aby nevytvářela rušivý reliéf a nebyla po nalepení ohraničena příliš vysokými hranami. Čím tenčí je PVC film, tím je samolepka odolnější proti nechtěnému i chtěnému sloupnutí - při těchto enormně nízkých tloušťkách ji není možné při pokusu o odlepení podebrat nehtem či ostřím žiletky a dochází k okamžitému znatelnému poškození. Vzhledem k určení hologramových samolepících materiálů je nemožnost odlepení samolepky důležitým a sledovaným paramerem. Velkou úlohu zde hraje vrstva lepidla, které je naneseno na její spodní straně.

Vrstva lepidla, které se používá jako spodní část holografických samolepivých materiálů nesmí svou tloušťkou z výše uvedených důvodů zbytečně zvyšovat profil samolepky a jeho nános je extrémně tenký. Pro tyto aplikace je použito vysoce kvalitní hydrogelové lepidlo.

Pro dosažení očekávané přilnavosti k povrchu po přilepení samolepka však nestačí pouze dodržení všech výroních postupů; stejně důležitá je fáze aplikace, tedy vlastní přilepení samolepky na cílené místo. Tuto proceduru provádíte většinou Vy sami. Vemte proto prosím na vědomí dvě následující důležité informace:


VII. Čistota povrchu

Sebelepší lepidlo neudrží samolepku na povrchu, který je mastný. Stejně tak, jako hologram lehce sloupnete z mastného archu, na kterém jste vyřezané samolepky obdrželi, se bude chovat po přilepení na neodmaštěné povrchy. V případě papíru nebo např. smaltované keramiky se většinou odmašťováním zaobírat nemusíte, ale mnohé průmyslové obrobky či výrobky přicházejí s oleji či mazivy do styku během výrobního procesu. Nemusí se ale zdaleka jednat jen o průmysl, kde je nutnost odmaštění před přilepením samolepky evidentní. I pouhé upalcování povrchu před přilepením hologramu může mít za následek snížení soudržnosti s plochou neboť povrch prstů bývá obvykle nad očekávání mastný. Před aplikací samolepky na takovéto plochy doporučujeme použít chemický prostředek pro odmaštění, tedy vhodné rozpouštědlo. To je nutné zvolit tak, aby nedošlo k poškození povrchu označovaného předmětu. Za zcela univerzální a efektivní je možné označit čistý líh nebo isopropyl alkohol - druhý jmenovaný nemusí být vhodný pro čištění skleněných čirých povrchů, neboť může zanechávat po zaschnutí bílé stopy stejně jako hrubě denaturovaný líh. Před aplikací samolepek na hodně mastné povrchy zejména průmyslových součástí můžeme doporučit technický benzín. Jako zcela nevhodné se pro tyto aplikace jeví použití nafty nebo klasického benzínu pro spalovací motory; nanášení těchto látek je z hlediska odmaštění kontraproduktivní. Na kovové díly, které přišly během výroby či zkoušek do přímého kontaktu s mazivy je možné použít odmašťovadloze všech nejefektivnější - aceton. Při práci s tímto rozpouštědlem je však nutné dbát na ochranu zdraví (zejména větrání) a zajistit, aby nedošlo k eventuálnímu kontaktu s plastovými částmi čištěného produktu, které by byly rozpouštědlem ihned nenávratně poškozeny.


VIII. Struktura povrchu

Kromě čistoty povrchu je důležitá jeho samotná struktura. Zcela nezáleží na tom, jestli je povrch savý či nikoli. Rozhodující je, jak je povrch hladký resp. zdrsněný. Leštěné kovové povrchy, chromované a glazované části, hladké plastové či sleněné povrchy vytvářejí zcela ideální místo pro nalepení hologramu, neboť zde bude přilepen celou plochou. Z takových míst jej zaručeně není možné bez poškození sejmout. V případě zdrsněných povrchů bude bohužel míra přilnavosti klesat. Neznamená to ale, že by se na těchto površích hologramy nedaly použít, neboť mají díky kvalitnímu lepidlu v tomto ohledu velkou rezervu. S mírou nerovností budou ale stoupat nároky na odmaštění zdrsněného povrchu. Z mikroskopického pohledu představuje drsný povrch jakousi kopcovitou krajinu a výrazně snižuje plochu, kterou bude skrze lepidlo samolepka přichycena. Z důvodu tenké vrstvy lepidla tvoří použitelné plochy pouze vrcholky oněch "kopců". Pokud je to možné, doporučujeme polepovat předmět/výrobek na takovém místě (na části z nejvhodnějšího materiálu), které bude strukturou povrchu nejlépe odpovídat parametrům pro největší přilnavost. Velkým problém může představovat nelakovaný dřevěný povrch; zde je nutné provést praktické zkoušky přilepením samolepky neboť povrch dřeva může být opracován rozličnými způsoby s různými stupni hladkosti. Další možnost řešení spočívá v použití zvýšené vrstvy lepidla. Tuto volbu můžete použít při navhrhování a objednání samolepky dle Vašeho návrhu.


Pokud plánujete opatřit holografickou samolepkou předmět, který může mít dle výše popsaného potenciálně problematický povrch, doporučujeme objednat nejprve vzorky samolepek a vyzkoušet, jak budou na daném povrchu držet. Mezi vzorky si nezapomeňte objednat také Flip-flop vícevrstvou holografickou plombu, která disponuje mnohem vyšší vrstvou lepidla právě za účelem lepší přilnavosti na drsnějších površích. Zesílenou vrstvu lepidla pochopitelně můžete požadovat při objednávce samolepek dle Vašeho návrhu.


IX. Hologramový master

Hologramový master se nazývá originál lisovací formy pro reprodukci hologramů - jedná se o desku, do které je laserem vypálen přesný matematicky generovaný obraz dle grafických návrhů hologramu. Pro potřeby ražby velkého množství kopií se musí vyrobit kopie tohoto masteru. Pro ražbu se zpravidla používá niklová raznice - tedy niklová desky s "vytlačeným" obrazem hologramu. Existuje mnoho typů hologramů a v souvislosti s tím také několik zůsobů výroby lisovací matrice. Master může být vyroben vypálením pomocí koherentního kolimovaného laserového svazku záření přímo na leštěnou kovovou desku. Tímto procesem je přímo vytvořena pozitivní lisovací matrice. Používanější z metod je použití laserových zářičů s podstatně menšími výkony a tedy levnějšího zařízení s tím, že se užívá fotocesty - osvětluje se nikoli kovová, ale skleněná deska s vrstvičkou fotosenzitivního materiálu, který je po osvicení celého skla chemicky vyvolán a z osvětlených/neosvětlených (pozitivní/negativní foto materiál) odleptán. Takto vzniklý master není možné použít k ražbě hologramů na bubnových lisech a proto se z něj musí vytvořit kovová kopie. Skleněná deska s holografickým vzorem je postříbřena stříbrnými parami. Následně vzniklé vodivé vrstvy se využívá buď přímo ke galvanizaci niklem nebo k výrobě kopií pomocí procesu zvaného "electronic forming" jehož výstupem je niklová deska pro ražbu. Raznic může být vyrobeno tolik, kolik bude potřeba pro precizní výrobu dle množství požadovaného objednatelem hologramů.


X. Bezpečnostní samolepky s gilošovým grafickým prvkem - giloše

Giloš je dalším z grafických zabezpečovacích prostředků, kterého můžete využít ve svém návrhu hologramů. Giloš (guilloche) je tvořen tenkými vlnovitými čarami, které tvoří ornamentální vzory (růžice) pro mnohé známé z dětství díky hře Inspiro. Složité geometrické útvary giloší slouží k zabezpečení stejně tak jako k dekorativním účelům. Typickým užitím je ochrana většiny státních dokumentů vysoké důležitosti a zejména k zajištění bankovek proti padělání. Gilošovou výpleť naleznete např. na občanských, řidičských a zbrojních průkazech, pasech, technických průkazech, dálničních známkách, vysvědčeních, živnostenských listech a pochopitelně na všech papírových platidlech. Právě papírové peníze a cenné papíry jsou odvěkými aplikacemi gilošování. V dávnějších dobách bylo nutné k vytvoření giloše použít důmyslné mechanické stroje - gilošírky (gilošérky), které využívaly podobného principu jako již zmíněné Inspiro a ryly do kovové desky tenké vlnovité linie, komplikovaně se mnohokrát křížící a vytvářející nezaměnitelný pravidelný geometrický útvar dle mechanického nastavení gilošírky. Tato raznice je pak použita jako tisková deska pro podkladový tisk zabezpečovaných dokumentů a zejména cenin. Čím vyšší stupeň ochrany je požadován, tím tenčí linie, hustší tisk linek a vyšší počet křížení je ve vzoru užito.

Giloš vykazuje dobrou ochranu proti padělání skenováním, tiskem nebo kopírováním. Jednotlivé linky geometrického vzoru jsou při skenování a následné reprodukci narušeny a linie jsou pak na mnoha místech tvořeny nespojitými body díky nedostatečnému rozlišení skenování a zejména tisku. Dnešní čislicové zpracování dovoluje elegantní a rychlý návrh gilošových ornamentů díky přesně matematicky popsaným křivkám a přípravu pro tisk v neomezeném rozlišení. Stejný způsob napodobení ochranného obrazce by mohl být využit i při padělání a proto software pro generování gilošových vzorů nabízí funkci zamášení náhodných chyb do struktury křivek. V některých místech linie záměrně uhýbá z matematicky vypočtené pozice a padělek se těmito pod mikroskopem rozeznatelnými odchylkami bude lišit. Kromě funkce ochrany proti falzifikaci a kopírování může mít giloš čistě funkci dekorativní a dodávat dokumentům punc serióznosti a autentičnosti. Navíc dojde k vyplnění graficky nevyužitých ploch. Dekorativní vzory jsou použity jako podtisk nebo např. jako rámečky grafických prvků - rosety.


Návrh hologramu nebo vinylové samolepky s gilošem

Pokud váš vektorový grafický nástroj umožňuje vytvořit gilošový vzor, zakomponujte ho jednoduše do jedné z vrstev návrhu. Jestli chcete svůj návrh opatřit gilošovaným podtiskem, navrhneme vám vlastní gilošový ornament jako podklad. Stejně tak jsme schopni vytvořit ornamenty tohoto typu jako rozetu kolem vámi dodaných grafických prvků. Stačí nás kontaktovat a popsat svou předsatvu.


Příklad motivu s gilošem a ukázka grafického prvku giloš

Adresa
Hologram-výroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
Zobrazit na mapě

Kontakt
info@hologram-vyroba.cz
+420603357606
Otevírací doba
Po-Pá: 8:00 - 18:00
So-Ne: zavřeno